อังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการจมน้ำ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. )


เข้าชม 36  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561