พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ออกรับซื้อขยะประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เข้าชม 24  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561