พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ออกรับซื้อขยะประจำเดือน มิถุนายน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ

เข้าชม 34  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561