พุธ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลฯ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป )
วัน/เดือน/ปี เวลา บ้าน หมู่ที่ สถานที่รับซื้อ หมายเหตุ
16 ต.ค. 61 09.00-12.00 น. นาหัวบ่อ 1,15 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1
13.00-14.30 น. หนองดินดำ 2 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2
14.30-16.00 น. กลาง 10 ศาลาประชาคม หมู่ที่10
17 ต.ค. 61 09.00-10.00 น. ภูเพ็ก 12 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12
10.00-11.30 น. โนนสูง 18 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 18
11.30-12.00 น. โนนสูง 18 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18
13.00-14.30 น. นาสาวนาน 9,17 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17
14.30-16.00 น. หนองไผ่น้อย 11 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
18 ต.ค. 61 09.00-10.30 น. นาดี 14 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14
10.30-12.00 น. นาดี 7,16 ตลาด
13.00-15.30 น. หนองไผ่ 6,19 ศาลา SML หมู่ที่ 19
19 ต.ค. 61 09.00-10.00 น. หนองไผ่น้อย 11 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
10.00-12.00 น. หนองไผ่ 6,19 ศาลา SML หมู่ที่ 19
13.00-15.00 น. โนนเรือ 3,13 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3
15.00-16.00 น. ตอเรือ 5 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5


เข้าชม 35  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
  
ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลฯ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป )
วัน/เดือน/ปี เวลา บ้าน หมู่ที่ สถานที่รับซื้อ หมายเหตุ
16 ต.ค. 61 09.00-12.00 น. นาหัวบ่อ 1,15 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1
13.00-14.30 น. หนองดินดำ 2 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2
14.30-16.00 น. กลาง 10 ศาลาประชาคม หมู่ที่10
17 ต.ค. 61 09.00-10.00 น. ภูเพ็ก 12 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12
10.00-11.30 น. โนนสูง 18 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 18
11.30-12.00 น. โนนสูง 18 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18
13.00-14.30 น. นาสาวนาน 9,17 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17
14.30-16.00 น. หนองไผ่น้อย 11 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
18 ต.ค. 61 09.00-10.30 น. นาดี 14 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14
10.30-12.00 น. นาดี 7,16 ตลาด
13.00-15.30 น. หนองไผ่ 6,19 ศาลา SML หมู่ที่ 19
19 ต.ค. 61 09.00-10.00 น. หนองไผ่น้อย 11 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
10.00-12.00 น. หนองไผ่ 6,19 ศาลา SML หมู่ที่ 19
13.00-15.00 น. โนนเรือ 3,13 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3
15.00-16.00 น. ตอเรือ 5 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5


เข้าชม 35  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561