ชื่อ - นามสกุล :นายไชยา ปัญญาประชุม
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานายกฯ