ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพนารัตน์ นาโควงศ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาการในตำแหน่ง
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม :